SOLICITANT

Denumire

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova

Formă juridică

Instituție publică de interes județean aflată în subordinea Consiliului Județean Prahova

Date de contact (adresa completă, inclusiv cod poştal, telefon, fax, e-mail)

str. Şoseaua Vestului, nr. 14-16 Municipiul Ploieşti, jud. Prahova, cod poştal 100298, România, telefon: 0244586100, 0244511400; fax: 0244586148, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

1. Titlul proiectului: Înființarea Centrului de Zi ECHINOX Ploieşti pentru persoane adulte cu dizabilități

 

 2. Obiectivul vizat, conform PNRR:

 Tip proiect:  

 tipul IV – 1 centru de zi (la standardele nZEB+)

 

 3. Scopul proiectului: Îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități, concomitent cu prevenirea re/instituţionalizării acestora prin dezvoltarea de servicii de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate.

 

 4. Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Înființarea unui centru de zi cu o suprafață de 346 mp.
 • Asigurarea activităților specifice tip centru de zi pentru un număr minim de 90 beneficiari pe perioada de implementare a proiectului.
 • Formarea unui număr de 9 persoane pentru deservirea serviciului social nou înființat.

 

 5. Rezumatul proiectului

Proiectul are drept scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități, concomitent cu prevenirea re/instituţionalizării acestora prin dezvoltarea de servicii de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate. Obiective specifice: înființarea, prin construire, a unui centru de zi cu o suprafață de 346 mp în municipiul Ploiești (OS1);  cel puțin 90 de persoane adulte cu dizabilități din Ploiești și din comunitățile învecinate/apropiate vor beneficia de activitățile specifice centrului de zi (informare și consiliere; dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă; abilitare și reabilitare; integrare socială; pregătire pentru muncă; terapie ocupațională, terapii de recuperare, alte terapii; sprijin pentru integrarea în muncă (inclusiv munca asistată), alte servicii specializate în funcție de nevoile specifice și individuale ale beneficiarilor; activități culturale și sportive (OS2); identificarea şi formarea a 9 persoane care va deservi noua structură înființată prin cursuri de instruire/calificare/perfecționare (OS3). Durata proiectului este de 35 luni (01.02.2023 – 31.12.2025).

Activitățile proiectului sunt în concordanță cu obiectivele stabilite și constau, în principal, în: întocmirea documentației tehnico-economice (DTE) necesare pentru lucrările de construcție și accesibilizare a spaţiilor centrului de zi (CZ); realizarea lucrărilor de construcţie în conformitate cu DTE; asigurarea dotărilor necesare pentru funcţionarea CZ; licențierea serviciului social; identificarea personalului și a nevoilor de formare, achiziția serviciilor de formare și derularea sesiunilor de pregătire; furnizarea serviciilor de specialitate persoanelor adulte cu dizabilități; asigurarea informării şi publicităţii privind proiectul implementat.

Rezultatele proiectului: 1 centru de zi înființat; minim 90 de  persoane adulte cu dizabilități vor beneficia de servicii specifice centrului de zi pe durata implementării proiectului, (minim 8 persoane/zi; capacitate maximă: 16 persoane/zi); 9 persoane formate pentru furnizarea unor servicii sociale de calitate. 

Valoarea totală estimată a proiectului se ridică la 5.228.557,30 lei, din care: 4.775.559,30  lei valoare totală eligibilă (4.108.724,75 lei solicitați de la Autoritatea finanțatoare și 666.834,55 lei TVA) și 452.998,00 lei valoare neeligibilă (contribuția D.G.A.S.P.C. Prahova). Proiectul va fi implementat cu sprijinul Consiliului Județean Prahova, care a acordat D.G.A.S.P.C. Prahova dreptul de administrare cu titlu gratuit asupra terenului pe care se va înființa centrul de zi. Înființarea centrului de zi va avea un impact semnificativ pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor oferite la nivel judeţean. Proiectul este implementat de către D.G.A.S.P.C. Prahova în calitate de solicitant unic. 

 

6. Modul în care obiectivele specifice şi activităţile proiectului răspund nevoilor individuale ale beneficiarilor direcţi.

Activitățile proiectului sunt în concordanță cu obiectivele stabilite, iar acestea constau, în principal, în întocmirea documentației tehnico-economice necesare în vederea realizării lucrărilor de construcție și accesibilizare a spaţiilor CZ, realizarea lucrărilor de construcţie în conformitate cu documentaţia tehnico-economică, asigurarea dotărilor necesare pentru funcţionarea CZ, licențierea serviciului social centru de zi, identificarea personalului și a nevoilor de formare, achiziția serviciilor de formare și derularea sesiunilor de pregătire, furnizarea serviciilor de specialitate persoanelor adulte cu dizabilități, asigurarea informării şi publicităţii privind proiectul implementat.

Centrul de zi va fi accesibilizat și dotat corespunzător nevoilor beneficiarilor pentru a crește potențialul de recuperare şi de reintegrare familială/socială, oferind servicii specifice de informare și consiliere, dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, abilitare și reabilitare, integrare socială, pregătire pentru muncă, terapie ocupațională, terapii de recuperare, sprijin pentru integrarea în muncă, alte servicii specializate în funcție nevoile specifice ale beneficiarilor, activități culturale și sportive.       

Programele terapeutice necesare şi specifice persoanelor cu dizabilităţi care în prezent nu se ridică  la nivelul standardelor în domeniu şi nu reuşesc să asigure în totalitate o gamă complexă de activitați vor fi organizate astfel încât să se obțină efecte maxime în rândul beneficiarilor, precum:

 • dezvoltarea deprinderilor manuale;
 • dezvoltarea respectului faţă de rezultatele muncii lor;
 • consolidarea deprinderilor tehnice și formarea unor noi deprinderi;
 • consolidarea abilităţilor de a finaliza lucrul început și disciplina păstrării materialelor în ordine;
 • educarea răbdării, respectării regulii, cooperarea cu alte persoane în vederea realizării unor lucrări de grup;
 • familiarizarea persoanelor cu dizabilități cu diferite materiale;
 • formarea deprinderilor de viaţă cotidiană – autoîngrijire;
 • cultivarea capacităţilor şi aptitudinilor pentru muncă;
 • educarea abilităţilor pentru petrecerea timpului liber.

Prin implicarea beneficiarilor în aceste activităţi se urmăreşte creşterea gradului de responsabilitate şi a încrederii în sine, formarea unor lideri în cadrul grupurilor, prin recunoaşterea publică a realizărilor. Obiectivul final al tuturor activităţilor îl reprezintă integrarea persoanelor cu dizabilități în familie/societate, prin dobândirea unor cunoştinţe şi deprinderi ce pot fi retribuite şi apreciate în comunitate.

 

7. Modalitatea în care se va face selecţia grupului țintă

Centrul de zi pentru persoanele cu dizabilități va fi înființat exact cu scopul de a permite accesul la servicii de recuperare/reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități, din municipiul Ploiești precum și din comunitățile învecinate/apropiate (Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Puchenii Mari, Blejoi, Păulești, Lipănești, Filipești de Târg, Valea Călugărească, Albești Paleologu etc.). De asemenea, centrul este deschis pentru orice persoană cu dizabilități domiciliată în altă localitate decât cele menționate, care își dorește să participe la activitățile specifice și are posibilitatea să se deplaseze la sediul acestuia.

Accesul la serviciile centrului nu va fi discriminatoriu, în funcție de o anumită grupă de vârstă sau tip și grad de handicap; accesul este permis oricărei persoane adulte cu dizabilități care are nevoie de serviciile acestui centru și pentru care, în urma evaluării de către specialiștii Serviciului Evaluare Complexa a Persoanelor cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova, reiese că îi este necesară participarea la activitățile centrului, are capacitatea de a participa la aceste activități și nu există riscuri privind securitatea fizică proprie sau a celorlalte persoane. Singurele restricții sunt impuse de cazurile medicale grave, pentru care ar fi necesare servicii specializate de îngrijire și supraveghere, care nu sunt disponibile în cadrul centrului de zi. 

Se va permite accesul la serviciile specifice pentru persoane adulte cu dizabilități din comunitatea locală (municipiul Ploiești sau unităţi administrativ-teritoriale învecinate/apropiate), ocrotite în familie, care nu și-au putut satisface pâna acum aceste nevoi de participare la programe de recuperare/reabilitare. De asemenea, serviciile centrului pot fi acordate și persoanelor adulte cu dizabilități din centrele rezidențiale, locuințe protejate sau rețeaua de asistenți personali/asistenți personali profesioniști, după caz.

Selecția beneficiarilor care vor participa la activitățile centrului de zi se va derula ca parte a implementării proiectului, în urma evaluării de către echipa de specialiști a persoanelor care solicită înscrierea la programele centrului de zi.

 

8. Corelarea nevoilor beneficiarilor direcţi cu serviciile oferite în centru/reţeaua de servicii complementare de tip nerezidenţial

Centrul va colabora, după caz, cu celelalte centre de zi din sectorul nonguvernamental, în vederea unei intervenții multidisciplinare sau specializate pe un anumit tip de intervenție, dacă evoluția beneficiarilor impune acest lucru.

Centrul va oferi activități de informare și consiliere, dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, abilitare și reabilitare, integrare socială, pregătire pentru muncă, terapie ocupațională, terapii de recuperare, sprijin pentru integrarea în muncă, alte servicii specializate în funcție nevoile specifice ale beneficiarilor, activități culturale și sportive.

Concret, centrul va oferi activități de asistență socială – informare, evaluare, facilitare acces pe piața muncii, activități de orientare vocațională; consiliere psihologică/psihoterapie, terapie ocupațională (atelier de tricotaj/ croşetaj/confecţionare obiecte hand-made, atelier de desen/pictură, atelier de olarit); kinetoterapie; activități de recreere și petrecere a timpului liber -  evenimente culturale, religioase și sportive.

Centrul va avea spații destinate atelierelor de tricotaj/croșetaj/confecționare obiecte hand-made, desen/pictură și olărit, spațiu pentru kinetoterapie, spații comune destinate beneficiarilor, spațiu pentru servirea mesei, spații pentru personal, grupuri sanitare, spațiu tehnic. De asemenea, centrul de zi va dispune și de un spațiu exterior destinat activităților de petrecere a timpului liber / recreere.

Necesarul de personal care trebuie să deservească această structură se concretizează în 9 persoane (1 șef centru,1 psiholog, 1 asistent social, 1 infirmier, 3 instructori ergoterapie – desen/pictură, olărit, tricotaj/croșetaj/confecționare obiecte handmade, 1 asistent medical și 1 kinetoterapeut).

 

9. Rezultate urmărite

 • construirea unui centru de zi cu o suprafață de 346 mp, pentru persoanele adulte cu dizabilități din municipiul Ploiești sau comunităţi învecinate/apropiate acestuia;
 • înființarea serviciului social centru de zi în structura D.G.A.S.P.C. Prahova și licențierea acestuia;
 • cel puțin 90 de persoane adulte cu dizabilități vor fi cuprinse în activitățile centrului de zi în perioada de implementare a proiectului;
 • participarea zilnica la activitățile centrului a unui număr minim 8 persoane; capacitate maximă: 16 persoane/zi;
 • 9 persoane vor deservi noul centru de zi vor beneficia de pregătire în vederea asimilării cunoștințelor/deprinderilor necesare furnizarii unor servicii sociale de calitate. 

 

10. Impactul proiectului asupra calitații vieţii beneficiarilor

 • Programele terapeutice necesare şi specifice vor oferi o gamă complexă de activităţi pentru persoanele adulte cu dizabilități, astfel încât să se obțină efecte maxime în rândul beneficiarilor (dezvoltarea deprinderilor manuale; dezvoltarea respectului faţă de rezultatele muncii lor; consolidarea deprinderilor tehnice şi formarea unor noi deprinderi; consolidarea abilităţilor de a finaliza lucrul început şi disciplina păstrării materialelor în ordine; educarea răbdării, respectării regulii, cooperarea cu alte persoane în vederea realizării unor lucrări de grup; familiarizarea persoanelor cu dizabilități cu diferite materiale, formarea deprinderilor de viaţă cotidiană – autoîngrijire; cultivarea capacităţilor şi aptitudinilor pentru muncă; educarea abilităţilor pentru petrecerea timpului liber, creşterea gradului de responsabilitate şi a încrederii în sine, formarea unor lideri în cadrul grupurilor; recuperare).
 • Integrarea persoanelor adulte cu dizabilități în familie/societate se va realiza mai ușor prin dobândirea de către acestea a unor cunoştinţe şi deprinderi ce pot fi retribuite şi apreciate în comunitate.
 • Proiectul va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale persoanelor adulte cu dizabilități, o îmbunătăţire a stării lor de sănătate, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă.
 • Va creşte gradul de implicare în activităţi lucrative în rândul beneficiarilor şi creşterea gradului de incluziune socială a acestora, inclusiv a șanselor de integrare pe piața muncii.
 • Proiectul va stimula tranziția de la serviciile sociale furnizate în sistem instituționalizat (centru rezidențial de tip clasic, de mare capacitate) la serviciile furnizate în cadrul comunității, prin încurajarea investiției în centre de zi pentru un număr cât mai mare de beneficiar şi în celelalte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova.
 • Dezvoltarea sistemului de servicii la nivelul județului Prahova şi, în special, la nivelul municipiului Ploiești prin înființarea serviciilor de îngrijire de zi pentru persoanele cu dizabilități va permite accesul la servicii de recuperare/reabilitare pentru persoane care nu și-au putut satisface până în acest moment aceste nevoi (persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în Ploiești sau unităţi administrativ-teritoriale învecinate/apropiate - Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Puchenii Mari, Blejoi, Păulești, Lipănești, Filipești de Târg, Valea Călugărească, Albești Paleologu etc.).
 • Implementarea proiectului va conduce la o îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite persoanelor cu dizabilități, la consolidarea avantajelor alternativei de protecție în familia naturală/extinsă față de îngrijirea în centrul rezidențial de tip clasic şi la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate în vigoare recunoscute şi acceptate la nivel european.